นายกรัฐมนตรีเปิด ตู้ ปณ.1111
นายกรัฐมนตรีเปิด ตู้ ปณ.1111 เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องติดแสตมป์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549

ผู้ใช้งานที่ออนไลน์ทั้งหมด : 4  คน    จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด : 1,160,411  คน