สาระน่ารู้


แอปพลิเคชัน ThaID เพิ่มฟังก์ชันใหม่ ทันสมัย ใช้งานง่ายขึ้น


  • กรมการปกครอง เปิดเผย แอปพลิเคชัน ThaID เพิ่มฟังก์ชันใหม่ ทันสมัย ใช้งานง่ายขึ้น

  • โดยเพิ่มการแสดงเอกสาร เช่น แสดงเอกสาร สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

  • เพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน

  • ทั้งนี้ โปรดระมัดระวัง ห้ามให้ ID ของตนเอง เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อันจะนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย


ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=742293971361768&set=a.319114423679727